logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 11 czerwca 2010 r.

BOP.3412-36/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont i modernizację wejścia do budynku Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

 

 

 

 

 

            Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 10 czerwca 2010 r. unieważniłem postępowanie na remont i modernizację wejścia do budynku Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

Cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.