logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 7 lutego 2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Tarnowskich Term

 

 

 

Prezes Zarządu Tarnowskich Term Sp. z o.o. w organizacji informuje, że w dniu 7 lutego 2013r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Tarnowskich Term.

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.