logo
logo bip
06/08/2009 unieważnienie - rozbudowa istniejących placów zabaw w Kokoszczynie, Sadach, Ceradzu Kościelnym, Przeźmierowie
BOP. 3412-56/09                                                                                                                      Tarnowo Podgórne, dnia 06.08.2009 r.   

OGŁOSZENIE

   

                                                                           dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

                w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę istniejących placów zabaw w Kokoszczynie, Sadach, Ceradzu Kościelnym i Przeźmierowie

   

            Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 06 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę istniejących placów zabaw w Kokoszczynie, Sadach, Ceradzu Kościelnym i Przeźmierowie.

             Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  

Załącznik:

Druk ZP-12