logo
logo bip
 

      Tarnowo Podgórne, dnia 05 listopada 2010 r.

BOP.3412-81/10

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
                    w trybie przetargu nieograniczonego na odtworzenie nawierzchni bitumicznej po
                     robotach kanalizacyjnych w Chybach.

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 04 listopada 2010 r. unieważniłem postępowanie na odtworzenie nawierzchni bitumicznej po robotach kanalizacyjnych w Chybach.

 

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.