logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 4 września 2018 r.

WOP.271.62.2018

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

               

Informuję, że w dniu 4 września 2018 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego na budowę krytych kortów tenisowych wraz z zarządzaniem w Przeźmierowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp