logo
logo bip

 

W dniu 10.12.2018 r. zakończono procedurę wyboru Wykonawcy zadania dotyczącego zapewnienie telefonicznej opieki domowej mieszkańcom gminy Tarnowo Podgórne w ramach projektu „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące”

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożyła firma:

Comarch Healthcare

Al. Jana Pawła II 39A

31-864 Kraków

Cena: 30 600 zł. brutto

 

Uwaga!!!

W związku z zapytaniami, które wpłynęły Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 07 grudnia 2018r., godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 10 grudnia 2018r., godz. 10:00

Poniżej znajdują się pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia:

1. pytania i odpowiedzi

 

 

W związku z realizacją projektu pn.: „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące” poszukujemy wykonawców dla zadania obejmującego zapewnienie telefonicznej opieki domowej mieszkańcom gminy Tarnowo Podgórne. 

Szczegóły zamówienia wraz z regulaminem składania ofert znajdują sie w załącznikach

Termin składania ofert: 5 grudnia 2018r. godz. 11.00.

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – wyłączenie zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 8 ustawy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

1. Zapytanie ofertowe

2. zał. 1 - oferta

3. zał. 2 i 3 - oświadczenia

4. zał. 4 - wzór umowy

5. umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Justyna Krynicka (2018-11-28 11:27:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Justyna Krynicka (2018-11-28 11:27:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Justyna Krynicka (2018-12-12 09:17:01)