logo
logo bip

Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest przygotowanie projektu i wykonanie ulotek  oraz banerów autobusowychdla projektu pn.: "Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostepu do transportu publicznego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego"., szczegóły w załącznikach:

 

1. Regulamin postępowania 2

2. załącznik nr 1 - formularz ofertowy

3. załącznik nr 2 - wzór umowy 

3. załącznik nr 3 - oświadczenie

4. załącznik nr 4 - wykaz usług

5. Pytania i odpowiedzi

 

W dniu 22.11.2018 r. zakończono procedurę wyboru Wykonawcy zadania dotyczącego przygotowania projektu praz wykonania ulotek oraz banerów autobusowych dla projektu „Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego”.

Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożyła firma:

Ondre sp. z o.o. sp. k.
ul. Jackowskiego 22
60-511 Poznań

Oferowana cena: 3 505,50 zł brutt

Termin wykonania prac serwisowych od momentu zgłoszenia usterek : 3 dni

Pełna lista podmiotów, które złożyły oferty:

1. Ondre sp. z o.o. sp. k.
ul. Jackowskiego 22
60-511 Poznań

2. KREATIFF sp. z o.o.
ul. Garbary 114
61-757 Poznań

3. MruCon Group sp. z o.o.
ul. Krótka 8
62-030 Luboń - oferta odrzucona