logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, 21 lutego 2018r.

WOP.271.12.2018

Zestawienie otwartych ofert

złożonych w trybie zapytania o cenę na zakup tuszy i tonerów

na potrzeby Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

2.

Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 103

01-424 Warszawa

238 221,48

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia   230 000,00zł brutto.