logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, 2 czerwca 2017r.

WOP.271.17.2017

Zestawienie otwartych ofert

złożonych w trybie zapytania o cenę na zakup tuszy i tonerów oraz nośników danych

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

1.

Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 103

01-424 Warszawa

322 595,18

2.

Robican s.c. R. Jastrzębski i Wspólnicy

Ul. Zakopiańska 190

60-467 Poznań

420 414,00

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia   230 000,00zł brutto.