logo
logo bip

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie art. 138 o ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług społecznych związanych z organizacją usług wytchnieniowych, asystenckich oraz kursów i szkoleń, w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: Tarnowo Podgórne dla Seniorów - działania opiekuńcze i aktywizujące" - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

Szczegóły w załącznikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Formularz ofertowy

4. Oświadczenia

5. Wzór umowy

6. Wzór umowy powierzenia