logo
logo bip
Nazwa, dane adresowe
URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE

 U W A G A !

To jest archiwalna wersja Biuletynu Informacji Publicznej.

Od dnia 2 stycznia 2020 r. aktualne informacje publikowane są w nowym Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne

Link: http://bip2.tarnowo-podgorne.pl/

 

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. 61 8959 200, fax. 61 8146 118

e-mail: ug@tarnowo-podgorne.pl

NIP 777-00-06-835   REGON 000551125

Godziny otwarcia:

poniedziałek           8:30 - 18:00

wtorek - czwartek   7:30 - 15:30

piątek                     7:30 - 14:00

 

Dane do faktur i rachunków:

Gmina Tarnowo Podgórne

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne 

NIP 777-31-11-426 REGON 631258454


konto: ING Bank Śląski S.A. o/Poznań

PL 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641
SWIFT - INGBPLPW

wpłaty wadiów i zabezpieczeń: ING Bank Śląski S.A. o/Poznań

48 1050 1520 1000 0005 0265 1441

   adres esp na platformie epuap: /8q46m8jog4/skrytka 
 
OPŁATA KOMUNIKACYJNA na rachunek bankowy
Starostwa Poznańskiego
77 1030 1247 0000 0000 3491 6241
 

 

Ochrona Danych Osobowych - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tarnowo Podgórne reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy ul. Poznańskiej 115, 62-080 Tarnowo Podgórne;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@tarnowo-podgorne.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ,

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Hanna Stasińska-Łapszewicz (2003-06-25 18:02:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dorota Błoch (2008-11-17 15:27:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Musielak (2020-03-26 09:47:24)